Personal developmentVictoriaYoga

Att vara närvarande

By 4 september 2018, 13:12 No Comments

“Närvarande” är något vi ofta hör och läser om. I mitt arbete möter jag personer dagligen som pratar om närvaro och vikten av att vara i stunden. Hur är det att vara i stunden och vad betyder närvarande? Jag upplever att förståelsen för vad det är, och hur det känns inte riktigt finns där.

När jag insåg det, införde vi samtal om närvaro som återhämtning med våra medarbetare. Nu har vi ett närvaro program som ingår i sälj- och utvecklingssamtal med våra kollegor varje vecka! Och idag tänkte jag dela en grundläggande översikt över medvetande och närvaro, som numera är ett lättillgängligt verktyg för en lugnare tillvaro.

närvarande

Avstämning på First vid stationen. När vi går igenom stora delar vill jag vara på ett lugnt och litet ställe.

Närvaro

Hur känns det att vara närvarande?

Många gånger förvirrar vi känslor av glädje och exhaltering med att vara i stunden eller att vara närvarande. Så är det inte. Att vara närvarande är inte alltid glatt, harmoniskt och behagligt. Många gånger känns det blankt och ibland även obehagligt. Att vara närvarande betyder helt enkelt att personen är i stunden utan att mentalt vara framåt eller bakåt i tiden. I en situationer som både är harmoniska men också kaotiska.

Reaktioner

Det finns olika djup i en närvarande stund. Djup närvaro handlar även om att inte reagera på omständigheter. En reaktion är individuell. Det finns utåt, inåt – passivt och aktiv reaktion. Reaktion är också kropps- och talspråk etc. En reaktion är en produkt av en hjärnaktivitet som kan bland annat komma från klassikern, att man redan “vet” hur situation ska sluta, och försöker då ta kontroll över något som det inte är möjligt för oss människor att kontrollera.

Vi vet aldrig hur saker ska sluta, det enda som sker är att hjärnan räknar ut rimliga samband på en situation, ofta utifrån våra ärvda och upplevda minnen (erfarenheter).

Närvaro sker i tystnad.

En stund upplevt i närvaro innebär en stund med sänkt aktivitet i hjärnan, “tankarna” och ett fokus som visuellt riktas på något utanför hjärnan. När vi pratar är vi på en intellektuell nivå, eller som man ibland säger en intellektuell dimension. För närvaro behöver dimensionen vara högre, där en hjärnaktivitet samtidigt är passiv.

närvarande

Goda deserer

närvarande
närvarande

Fokus inåt, som det ofta sägs på exempelvis yogan är ett av momenten jag förklarar i enskilda samtal och gruppmöten. Att kunna se sig själv som en form i stillhet, att iaktta utan att bedöma, jämföra eller “förutse”. Jag brukar säga att, vara närvarande är som att meditera fast du behöver inte sitta i en full lotus.

Fokus och hjärna

Ni är säkerligen bekanta med uttrycket “vi lever i vår hjärna“. Hjärnan är alltid igång med olika parallella processer. Lägger vi fokus på hjärnaktiviteten, sker även en tolkning av aktiviteterna och oftast kan vi “höra” ord i huvudet och se bilder. Tolkningarna är inlärda från barndomen. Du kan läsa mer om det här.

Impulsivt och tvångsmässigt “tänkande”

Rösterna är som jag har skrivit i tidigare inlägg, är impulsaktiviteter (Tolle, 2001). Därför skriver jag inte att vi hör “tankarna”. Tankarna hör vi inte, dem tänker vi och det kräver aktiv ansträngning. Det är svårt att tänka.

Närvaro innebär, i sin enkelhet att vi flyttar fokus från hjärnan. Rösten försvinner och kvar blir en kittlande och till en början obehaglig känsla i pannloben, under skalbenet. Det känns nästan som att det kliar i hjärnsubstansen. Det är den känslan vi behöver komma till och sedan vänja oss vid. Jag är övertygad om att meningen med livet kommer då uppenbara sig för varenda en som söker.

Hjärnan är ett, för vetenskapen obegripligt kraftfullt organ. Det är självklart att det känns att ha en!

Trevlig kväll vänner

Dela

Leave a Reply